Ecotherapie

Energetisch beheer voor ecologisch en economisch evenwicht.

Het effect van Ecotherapie is zichtbaar en meetbaar in vitalere gezondere natuurgebieden,
vaak met meer biodiversiteit.
Voor bedrijven levert het o.m. hogere opbrengsten, meer vrije tijd, tevredener personeel en
een beter financieel resultaat op.

Waarnemen van je plaats in het geheel.
Kwaliteit van je levensenergie in je leef-woon-en werkomgeving.
Energetische huisapotheek.

Wat kunnen wij voor U betekenen?

Opsporen van blokkades en entiteiten. (energetische scan maken)
Coaching gesprekken voeren.

Prijsinfo op aanvraag.