Wat doet project healing

Project healing is een onderdeel van www.Enerstra.nl


 Wat doet Project healing?

 

 Wij brengen met behulp van de ECOtherapie methode een project in een energetisch evenwicht.
(energetische balans)

 Energetisch is afgeleid van het Griekse woord energie.

 Wat is Energie?

Energie is beweging, meer niet…
Trilling mag je ook zeggen…

Alles is energie

Alleen als deze energie in balans is, kan een project systeem, bijvoorbeeld een mens, een organisatie of een natuurgebied, optimaal functioneren.
De ECOtherapie methode is een methode die er mede voor zorgt dat een systeem weer goed in de energie komt; het zal energetisch weer sterk worden.
Er komt een energetischebalans.
Hierdoor zullen de verstoringen waar u last van hebt, geleidelijk verdwijnen.
De filosofie is dat niet de verstoring centraal staat, maar het systeem zelf.
Door aan het systeem te werken, bouwt men met behulp van de ECOtherapie methode aan het zelf herstellend vermogen van het systeem en zal dit minder vatbaar worden voor verstoringen.
Met als eindresultaat dat het systeem weer kan vertrouwen op zijn eigen energetische huishouding.

ECOtherapie

 Waarom werken wij met deze methode?

Het blijkt echter dat bij projecten de energetische aspecten nagenoeg het zelfde werken als bij de mens.
En belangrijke conclusie die je daar uit kan trekken is dat een project goed kan functioneren, presteren als er een energetisch evenwicht is.
Dit is het zelfde als bij de mens.
De mens kan ook goed functioneren als men energetisch in balans is zeg maar als men goed in zijn of haar vel zit.
Want als wij als mens niet goed in onze energie zitten (niet goed in onze vel zitten) verdwijnt er energie waar we niets mee hebben gedaan, deze energie is dus verloren gegaan.
En kunnen wij dus  niet realiseren wat we willen.
Dit is hetzelfde bij een project.
Als een project niet energetisch in balans is dan loopt er ook energie weg, dat wil zeggen dat de energie die er is niet gebruikt kan worden waarvoor deze nodig is, maar hierdoor op de verkeerde plekken op de verkeerde momenten wordt in gezet en men daardoor altijd maar bezig blijft omdat de energie niet optimaal op de juiste plek wordt toegepast.
De energie is dus als het ware verloren gegaan.
Wanneer we door middel van de Ecotherapie methode het project energetisch in evenwicht brengen wordt de energie die er is op de juiste plaats en op het juiste moment ingezet en hierdoor versterken deze elkaar en krijg je een beter functioneren van het geheel.
Het gaat dan bijvoorbeeld vaker meevallen als tegenvallen en een aantal zaken lopen soepeler, dit merkt men vaak intern in het project.
Er is bijvoorbeeld minder miscommunicatie, door dit alles.
Je kunt dan meer rendement halen uit de mensen en uit de middelen, en men werkt meer vanuit rust waardoor men ook meer plezier heeft in het werk.

Als u hierover meer wilt weten of denk dat het iets is voor u neem dan contact op met ons.

 

Hoe wordt u project (organisatie) weer vitaal en krachtig?

Hoe vitaal is Uw bedrijf?


 Als wij een bedrijf gaan vitaliseren gaan wij als volgt te werk.

Als eerste proberen wij een inzicht te krijgen in de huidige situatie.
Dit doen wij in een gesprek met u door het inventariseren van wat de doelstellingen en de problemen zijn die men tegenkomt.
Hierna maken wij een bedrijfscan en krijgen dan de sterke kanten en de mogelijke verbeter punten te zien. Hierna gaan wij met u en verander traject samenstellen, dit doen wij in samenwerking met uw zodat het ook maatwerk is.
Hierdoor is het ook voornamelijk afgestemd op de eerder geformuleerde doelstellingen, we maken in dit traject ook gebruikt van uw aandacht en uw intentie.

Tijdens dit verbeteringstraject krijgt u ook manieren aangereikt hoe u de nieuwe situatie zelf op peil kan houden.

Volgens onze gedachten bestaat elke organisatie uit drie belangrijke niveaus.

Dit zijn dan ook de niveaus waar wij mee werken.

Het gaat hierbij om het;

Concept niveau     ------     denkniveau (Beleidsniveau)

Realisatie niveau   ------     uitvoeringsniveau (Werkniveau)

Midden niveau       ------   communicatie niveau ( zowel intern als extern)

 We kijken dus vooral hoe functioneren deze niveaus afzonderlijk maar zeker ook hoe is de verbinding tussen deze niveaus

Als er sprake is van een vitaal project zijn binnen dit project deze niveaus met elkaar in balans.
Want als deze in balans zijn dan is namelijk het Conceptniveau zeer sterk verbonden met het realisatie niveau. Er is dus een samenhang tussen denken en doen, dit houdt in dat de personen die het uit moeten voeren weten, hoe het bedacht is en wat er bedoeld is.
Echter om dit te bereiken moet er binnen een project goed gecommuniseerdt  worden en dit vind oa plaats op het communicatie niveau. Wanneer dus de 3 niveaus goed met elkaar in balans zijn is er een goede verbinding met de niveaus onderling wat een positief effect heeft op de slagvaardigheid wanneer dit is bereikt zie je dat alles wat makkelijke gaat in het project zelf wat het project dan ook vanzelf laat zien aan zijn omgeving waardoor het een positieve uitstraling heeft.

Echter wanneer de 3 niveaus niet goed met elkaar in balans zijn en er dus geen goede verbinding is kan dat resulteren in het niet lukken van iets.
Het kan dan voorkomen dat er binnen een organisatie heel veel plannen zijn maar men kan dat niet realiseren (luchtkastelen) er moet namelijk ook iets uitgevoerd worden.

Maar ook kan het zijn dat men met zijn alle zeer hard werkt maar dat men niet echt verder komt in een dergelijk situatie word er vaak routine matig gewerkt en vind men geen uitdaging of voldoening meer in het werk.
Er moet namelijk ook weer iets bedacht worden.

Wanneer er binnen een organisatie wel een goede communicatie is zodat er niet alleen of plannen bedacht worden of alleen gewerkt wordt maar er gecommuniceerd wordt krijgt men al het ware een meer levendig en natuurlijk geheel.
Er zal dan minder last zijn van b.v. miscommunicatie, stress, werkdruk en weerstand, deze factoren kosten vaak meer geld en energie als wat het op levert.

Wat doe ik hier met de methode ECOtherapie?

Wat ik hierboven geschreven heb is min of meer statisch, we weten namelijk allemaal dat miscommunicatie geld kost en dat wanneer de communicatie goed is dat dan beter is.
Maar nu blijkt in veel gevallen dat men dit binnen een organisatie wel weet en dit ook verwezenlijken maar dat meen steeds weer in het oude terug valt.
Dit houdt dan vaak in dat het dus op deze statische manier is georganiseerd maar dat het nog steeds niet LEEFT het mist de levensenergie.
Nu werken wij op het energetisch gebied wat inhoud dat we de energie (het leven) weer gaan actieveren.
Zodat er een levendige beweging komt op een niet direct definieerbaar gebied.
Er komt als het ware een soort van smering of substantie als verbinding tussen deze niveaus waar door ze vloeiender in elkaar overgaan.
Het is namelijk van uit de Kwantum mechanica bekend dat alles energie is en dat we deze energie kunnen beïnvloeden, wij kijken dus ook niet meer passief naar de situatie maar kunnen deze als actieve participant beïnvloeden.

Doordat wij op deze manier werken helpen wij u letterlijk om de energie weer voor u te laten werken.
De slagvaardigheid en vitaliteit nemen weer toe.
Maar ook komt er weer rust en helderheid in uw organisatie wat onder meer resulteert in tevreden klanten en medewerkers maar ook in financiële opbrengsten.

Mogelijke resultaten.

 Er is een onderzoek verricht naar de resultaten  van deze ECOterapie methode

 Enkele zichtbare en meetbare resultaten van energetisch beheer;

o    Voor een organisatie betekent dit bijvoorbeeld dat werknemers zich weer prettig voelen in hun werkomgeving, dat het ziekteverzuim afneemt, dat de producten beter worden afgenomen en dat de financiële situatie verbetert. Ook processen als reorganisaties kunnen zo in relatief korte tijd tot stand komen.

o    In scholen leidt een goed energetisch klimaat tot een goede leer- en werkomgeving, minder ziekteverzuim en een gezonde financiële situatie.

o    In een natuurgebied zorgt ECOtherapie ervoor dat 'slechte plekken' weer onderdeel worden van het geheel en zich herstellen. Verder zorgt het bijvoorbeeld voor een hogere biodiversiteit en makkelijkere onderhandelingen met andere partijen in de omgeving.

o    Voor een landbouwbedrijf leidt het een betere groei van het gewas en een gezondere veestapel.

o    In een woonhuis worden plekken, die 'moe of somber maken', weer levendig en voelen de bewoners zich geestelijk en lichamelijk vitaler.

 

Voor personen binnen in een project,

Is er meer ontspanning, meer vrij tijd, meer innerlijke rust, groter zelf vertrouwen, meer plezier in het werk.

Voor de project  als geheel.

Betere samenwerking van de verschillen mensen binnen het bedrijf.

Betere werksfeer, betere productiviteit, stijging in het aantal opdrachten, stijging in de omzet, totale stijging van bedrijfsrendement.

 

Zie wetenschappelijk onderzoek  2007


Actualiteiten, Nieuws

In de media


Als u met ons contact op neemt maken wij een afspraak met u.