Soorten straling

Straling  

-     wat is straling

-     Mogelijke effecten  van straling

-     Beschermen tegen straling

 

Wat is Straling?

 

Volgens de vertaling;

Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact.

Deze overdracht vind plaats in de vormen van een golfbeweging ook wel frequenties genoemd.

Dit is echter de woordelijke beschrijving van straling.


Echter welke stralingen ervaren wij als mensen.

 

Zolang als de aarde bestaat zijn er stralingsvelden aanwezig welke ik het beste kan omschrijven als natuurlijke velden ook kunnen dit van nature aanwezige stralingsvelden genoemd worden.
Voorbeelden hiervan zijn de zonnestralen deze zijn zichtbaar maar ook de niet zichtbare stralingsvelden van wateraders.
Wij nemen maar een beperkt deel van het totale stralingsveld waar namelijk het licht de warmte maar ook het geluid.


Nu is er de afgelopen deccennia’s naar de hier eerdergenoemde natuurlijke straling zeer veel kunstmatige straling bijgekomen zoals bv GSM straling en UMTS straling.


Vooral de groep van kunstmatige straling kan grote problemen geven voor de gezondheid dit omdat onze lichaamscellen niet weten om te gaan met deze straling. 


Zoals al geschreven is straling het overbrengen van energie in een golf beweging.


Dit is dus een constante golvende beweging.
Nu is er bij de kunstmatige straling niet altijd sprake van een golf beweging maar vaak ook sprake van een pulserende beweging, een goed voorbeeld hiervan is de mobile telefoon die steeds pulserend contact zoekt met de zend mast, of u dect telefoon met het basis station.


Bij deze boven genoemde bronnen en ook alle andere toestellen die men draadloos kan bedienen hebben een constante uitzending naar elkaar en controleren zeer regelmatig of ze elkaar nog kunnen bereiken.
Over deze worden de hoogfrequente (gepulste) golven gestuurd met de informatie zoal bv geluid en beeldmateriaal.


Verder zijn er nog zeer veel andere kunstmatige stralingsbronnen in en om onze leefomgeving aanwezig welke ELECTROSMOG veroorzaken.
Met de term electrosmog word vaak bedoeld de elektrische velden die door onze elektrische apparatuur maar ook die door elektriciteitskabels wordt veroorzaakt.
Voorbeelden hiervan zijn Hoogspanningskabels TV elektrische verwarming elektriciteit verbindingen , dimmer en ook de starters van spaarlampen.


Al deze soorten straling verschillen wezenlijk van herkomst en zijn daardoor ook verschillend in de invloed die ze hebben op de mogelijke effecten van onze gezondheid.

 

 

-     Mogelijke effecten  van straling

 

Na al jaren van onderzoek naar de effecten van straling op het leven op aarde zijn er nog altijd mensen die zich niet bewust zijn dat straling niet goed is voor onze gezondheid.

 Zo zijn regelmatig gezondheidsklachten die niet door artsen kunnen worden vast gesteld toe te schrijven aan de gevolgen van blootstelling aan straling een langdurige blootstelling aan straling kan ziekmakend zijn.
Natuurlijk  is dit voor iedere stralingssoort verschillend en zal ook ieder er in verschillende mate gevoelig voor zijn en daardoor zullen ook de gevolgen voor ieder anders zijn.
Het is namelijk bekend dat wanneer je mensen langdurig aan straling bloot gesteld dat er een groep is die er hyperactief van worden maar er zal ook een groep zijn die er versuft van zal worden.

Wellicht zullen er ook mensen zijn die nergens last van hebben.

Klachten die men kan hebben als men last heeft van stralingen zijn.
Elektrostress-aandoeningen zijn bijvoorbeeld: slapeloosheid, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, stress, maag-/darmklachten, allergieën, verhoogde bloeddruk en gedragsstoornissen.
Maar ook reumatische klachten zoals pijn in de nek, schouders en (onder)rug.
Diverse onderzoeken richten zich nu ook op beschadigingen door straling aan DNA en de celstructuur van de mens.

 

Jonge kinderen zijn vaak nog gevoeliger voor straling die komt mede door het feit dat ze een snellere celdeling hebben en ook nog een dunnere schedelbasis en bij kinderen is zelfs de fontanel nog niet volledig vergroeit.

 

Het leven op aarde is zeer gecompliceerd en fungeert als een geheel. Zo is dat ook dat ook het geval met ons lichaam.
Echter de wetenschap begrijpt nog niet alle processen.
Gelukkig is een steeds grotere groep zich bewust aan het worden welke effecten straling kunnen hebben op het functioneren van het geheel.