Wat is Ecotherapie?

Uw Project een Succes door de Juiste Balans...!
Ga naar www.projecthealing.nl

 

 

Wat is Ecotherapie?
Projecthealing is een onderdeel van www.enerstra.nl
Het wiel met zijn beheerder.
Elk organisme, elke organisatie, elk eco- en bedrijfssysteem is te vergelijken met een wiel, dat op weg is naar zijn bestemming.
Het wiel heeft een bestuurder; jij als scheppende kracht van jouw leven of de projectleider, de rentmeester, de directeur en de manager van een bedrijf. In onze termen; de beheerder.

Herstellen van het evenwicht.
Het fundament voor gezondheid en vitaliteit is een hormonieus evenwicht tussen de beheerder en zijn wiel.
Ecotherapie is een methode om dit evenwicht te herstellen.
Ecotherapie brengt de beheerder terug in de spil van zijn wiel en versterkt tegelijkertijd de zelf organiserende kracht van het geheel.

Van toepassing op;
Ecotherapie is van toepassing op de natuurlijke, ecologische omgeving, waarin economische krachten werkzaam zijn.
In aanmerking komen natuurgebieden en landgoederen,produktiebedrijven, dienstverlenende organisaties, maar ook samenwerkingsverbanden, zoals stichtingen, evenementen en concerten.

Zichtbare en meetbare effecten.
Het effect van Ecotherapie is zichtbaar en meetbaar in vitalere, gezondere natuurgebieden, vaak met meer biodiversiteit.
Voor bedrijven levert het o.m. hogere opbrengsten, meer vrije tijd, tevredener personeel en een beter financieel resultaat op.

Indien U interesse heeft in Ecotherapie neem dan vrijblijvend contact met ons